Pôdoznalecké dni


Informácie k pôdoznaleckým konferenciám: ZOBRAZIŤPiate pôdoznalecké dni v SR

Sielnica, 2008

ZIP Zborník z konferencie 2008


Štvrté pôdoznalecké dni v SR

Čingov, Slovenský raj, 2005

ZIP Zborník z konferencie 2005


Tretie pôdoznalecké dni v SR

Mojmírovce, Nitra, 2004

ZIP Fotky z konferencie si môžete stiahnúť tu: prezentácie exkurzia banket

ZIP Zborník z konferencie 2004


Druhé pôdoznalecké dni v SR

Stará Lesná, Vysoké Tatry, 2003

ZIP Zborník z konferencie 2003


Prvé pôdoznalecké dni v SR

Račková dolina, Vysoké Tatry, 2002

ZIP Zborník z konferecnie 2002