Uskutočnené podujatia v roku 2005


Agrokomplex 2005
18 - 23. augusta 2005, Nitra

DOC viac informácií tu"Humic Substances in Ecosystems 6"
19 - 22. júna 2005, Račkova dolina

International Scientific Conference

DOC abstract

DOC programŠtvrté pôdoznalecké dni na Slovensku
4 -16. júna 2005, Čingov, Slovenský raj

Zborník z konferencie nájdete v položke PUBLIKÁCIE odkaz Zborník