Regionálne pracovisko Banská Bystrica

ul. Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica


prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.
vedúci pracoviska

Tel.: +421-48-31 00 241
Mobil: +421-904-251 572
E-mail: jozef.kobza@nppc.skBc. Zuzana BARTOVÁ
sekretariát

Tel.: +421-48-31 00 240
E-mail: zuzana.bartova@nppc.skIng. Ján STYK, PhD.
zástupca vedúceho pracoviska

Tel.: +421-48-31 00 281
E-mail: jan.styk@nppc.skIng. Radovan CENTÁR

Tel.: +421-48-31 00 248
E-mail: radovan.centar@nppc.skRNDr. Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, CSc.

Tel.: +421-48-31 00 243
E-mail: jarmila.makovnikova@nppc.skRNDr. Boris PÁLKA, PhD.

Tel.: +421-48-31 00 246
E-mail: boris.palka@nppc.skIng. Slávka Pálková

Tel.: +421-48-31 00 244
E-mail: slavka.palkova@nppc.skIng. Jana SLANČÍKOVÁ

Tel.: +421-48-31 00 249
E-mail: jana.slancikova@nppc.skIng. Miloš ŠIRÁŇ, PhD.

Tel.: +421-48-31 00 242
E-mail: milos.siran@nppc.sk