Služby knižnice

Knižnica VÚPOP poskytuje služby nielen v rámci internej potreby zamestnancom, ale aj širšej užívateľskej verejnosti (študentom, vyučujúcim na stredných a vysokých školách, výskumným pracovníkom rezortu pôdohospodárstva, odborníkom v oblasti poľnohospodárstva a pod.).

Zabezpečuje:

 • distribúciu vydaných publikácií ústavom v rámci jeho výskumnej činnosti a účelovej propagácie
 • predaj publikácií a medziknižničnú výmenu vydaných publikácií
 • aktualizáciu knižných noviniek
 • katalogizáciu knižných jednotiek (články, zborníky, normy, atď.)

Poskytuje:

 • základné služby v zmysle knižničného poriadku - PDF Knižničný poriadok
 • výpožičné služby
 • prezenčné služby v rámci knižnice
 • odborné časopisy týždenných a mesačných periodík
 • poradenské služby (informácie o spôsobe využívania knižnice)
 • konzultačné služby
 • xerokópie dokumentov so zreteľom na dodržiavanie autorských práv


PDF KNIŽNÝ KATALÓG 2020


Výpožičný čas: 8.00 – 12.00 hod.
  13.00 – 14.30 hod.
Adresa: Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt: Ing. Eva Pekárová, MBA
  + 421 2 48 206 905
Email: eva.pekarova@nppc.sk