Uskutočnené podujatia v roku 2021Odborný seminár + exkurzia: Potenciály využitia vinohradníckych pôd v podmienkach Malokarpatského vinohradníckeho regiónu

Termín konania: 02. 07. 2021

Miesto konania: Pezinok, Malokarpatský vinohradnícky rajón

Seminár bol zameraný na pôdne pomery Malých Karpát vrátane vinohradníckych pôd.
Výstava: Svetový deň boja proti dezertifikácii

Termín konania:14. 06. – 18. 06. 2021

Miesto konania: MÚ Bratislava Ružinov

Cieľom výstavy bolo zvyšovanie povedomia o význame pôdy pre spoločnosť a jej potrebe chrániť ju.