Ostatné zahraničné projekty


  • LUCAS – agroenvironmentálny prieskum a štatistické zisťovanie o využívaní pôdy

    Projekt LUCAS (Land Use/Cover Area frame Statistical survey) bol spustený v máji roku 2000 na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Eurostat s úzkou spoluprácou Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo /DG Agri/ a technickou podporou Spoločného výskumného strediska v Ispre /JRC Ispra/ spustili v roku 2001 pilotný projekt LUCAS za účelom testovania integrácie využitia krajiny a krajinnej pokrývky Európy s cieľom harmonizovať nomenklatúry a metódy zberu údajov Od roku 2006 je prieskum krajinnej pokrývky a využitia krajiny vykonávaný štandardizovanou metódou v pravidelných trojročných cykloch.

    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Hutár, PhD.