Uskutočnené podujatia v roku 2020Odborný seminár: „Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života v mestách (príklad mesta Žilina)“

Termín konania: 17. september 2020 o 13.00 hod.

Miesto konania: Hotel Slovakia, ul. A. Bernoláka 3231/2A, Žilina

Odborný seminár bol výstupom aplikačného projektu APVV-15-0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“.
Vedecké kolokvium: „Výskum zložitých väzieb krajiny, klímy a pôdy v mestách“

Termín konania:18. september 2020 o 9.00 hod.

Miesto konania: Hotel Slovakia, ul. A. Bernoláka 3231/2A, Žilina

Vedecké kolokvium bolo prezentáciou záverečných prác aplikačného projektu APVV-15-0136 a doterajších poznatkov v oblasti výskumu väzieb krajiny, klímy a pôdy.