Významné zákazky VÚPOP


Ortofotomapy v operáte LPIS pre poľnohospodárske družstvá

PD Jurová, PD Kravany, PD Zamagurie, PD Mestečko, PD Podhájska-Radava, Družstvo AGROPLUS, PD Suchá Hora, PD Mošovce, PD Dolný Oháj, PD Hranovnica, PD Plavé Vozokany, Agrofarma Tisovec, PD Roštár, Podielnícke družstvo SKARABEUS, Agrodružstvo Rimavská Seč, PD Včelince, PD Dolný Štál, PD Uhrovec, PD Horný Bar, PD Abrahám, PD Hronské Kľačany, PD Lieskovec, Roľnícke družstvo Šaľa, PD Liesková-Sliače, PD Senohrad, PD Liptovská Teplička, Farma Jatov, Farma Majcichov, Roľnícke družstvo Pribylina, Agrodružstvo Dlhá nad Oravou, PD Ďumbier, PD Belá-Dulice, PD Veľké Blahovo, PD Orechová Potôň, PD Dolný Kubín, PD Trhové Mýto, Združenie PD Poltár, PD Kozárovce, PD Kluknava, PD KLAS, Družstvo Silica


Bilancie skrývky humusového horizontu pre subjekty

ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom; solárne elektrárne SolarLand1, s.r.o., Bratislava; veterné elektrárne Wind Energie, s.r.o., Bratislava; ITB Developement, a.s. Bratislava; obchodné centrum CP Dubnica, s.r.o. Bratislava; priemyselný areál Korosch Slovakia, s.r.o. Krušovce; vykrývače mobilného signálu I.T.A. Telecom Slovakia, s.r.o. Bratislava; PRODEX, s.r.o., Bratislava; REAL+, s.r.o., Banská Bystrica


Aktualizácie hraníc a kódov BPEJ v rámci pozemkových úprav, ROEP pre subjekty

Dopravoprojekt, a.s., Bratislava; GRUY, s.r.o., Lučenec; Geodézia Bratislava, a.s.; Geodézia Žilina, a.s.; A-Zenit, s.r.o. Rimavská Sobota; Agrocons Banská Bystrica; GEO 3, s.r.o., Trenčín; ORNTH, s.r.o. Banská Bystrica; Perigeum Group, s.r.o., Bratislava; Perigeum Team, s.r.o., Bratislava; Konzorcium G.I.S., Trenčín; Geometra, s.r.o., Trenčín


Zákazky v rámci laboratória

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava realizácia monitoringu pôdy diaľnica D1 Svinia – Prešov
Asparagus, a.s.Veľké Leváre organické kontaminanty, Imeľ, 60 ha zrnitostné zloženie pôd, kvalita závlahovej vody v zmysle STN 7571 43
Floraservis, s.r.o., Bratislava analýza tekutých hnojív
HAMOS, s.r.o., Šamorín analýza kalov a pôd v zmysle požiadaviek zákona 188/2003, Rusovce, 315 ha
Národné lesnícke centrum, Zvolen fyzikálne vlastnosti pôd, pF krivky
Ing. F. Hrežo, CSc., súdny znalec stanovenie vodorozpustného fluóru v pôdach v okolí Žiaru nad Hronom, 1 660 ha
Amec Nuclear Slovakia, s.r.o., Jaslovské Bohunice organické polutanty v pôde v areáli jadrovej elektrárne
Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad kal z ČOV podľa požiadaviek zákona 188/2003
O.M.C. Invest, Pezinok agrochemické a hygienické vlastnosti pôdy v oblasti Rastislavíc, 500 ha
Environment Management Banská Bystrica rizikové prvky v pôde podľa požiadaviek zákona 188/2003 Čierny Brod, 374 ha


Ostatné významné zákazky

Dopravoprojekt, a.s., Bratislava Divízia Prešov posúdenie stavu odhumusovania pôd v rámci stavby diaľnice na úseku Fričovce – Svinia
Projekcia, Ing. Š. Senaj, Prešov charakteristika pôdnych pomerov pre účely protipovodňových opatrení obcí Havaj, Bukovce, Vislava, Miroľa
ObPÚ Humenné návrh sanácie pôd poškodených eróziou a svahu ohrozeného zosuvom v k.ú. Snina
GENERIX, a.s., Bratislava BLUECUBE s.r.o., Bratislava odborné pedologické posudky
ISPO s.r.o., inžinierske stavby, Prešov pedologický prieskum v trase výstavby a rekonštrukcií ciest