Uskutočnené podujatia v roku 2006


"Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania pôdy a krajiny"
26. septembra 2006, VÚPOP, Gagarinova 10, 827 13, Bratislava

Vedecký seminárAGROKOMPLEX 2006
17 - 22. augusta 2006, Nitra

DOC viac informácií tu“Ochrana pôd Pracovného spoločenstva Podunajských krajín”
10 - 11. mája 2006

Arbeitsgruppe Bodenschutz der ARGE Donauländer - Stretnutie pracovnej skupiny"8th MC and WGs Meeting"
3 - 4. mája 2006

COST 629

PDF Správa
PDF Foto