Uskutočnené podujatia v roku 2015


Vedecký seminár „ENVIRONMENTÁLNE INDEXY, OBLASTI EKOLOGICKÉHO ZÁUJMU A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V KRAJINE“

Termín: 27. 11. 2015, NPPC-VÚPOP

PDF Pozvánka

PDF Program

ZIP Prezentácie (65MB)

PDF ZborníkSpomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.

Termín: 25. 6. 2015, PVOD Kočín-Šterusy

PDF Pozvánka

PDF LAUDATIO K 10. VÝROČIU ÚMRTIA ING. PAVLA JAMBORA, CSc.

PDF Slová bývalému šéfovi

Foto: Spomienka na cintoríne    Stretnutie v PVOD Kočín