Regionálne pracovisko Prešov

ul. Raymanova 1, 080 01 Prešov


Ing. Stanislav TORMA, PhD.
vedúci pracoviska
Tel.: +421-51-75 97 601
Mobil.: +421-907-784 186
E-mail: stanislav.torma@nppc.skMgr. Patrícia HUSOVSKÁ
sekretariát
Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: patricia.husovska@nppc.skRNDr. Štefan KOCO, PhD.
zástupca vedúceho pracoviska
Tel.: +421-51-29 41 523
E-mail: stefan.koco@nppc.skMgr. Matúš MAXIN, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 526
E-mail: matus.maxin@nppc.skprof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 522
E-mail: jozef.vilcek@nppc.skdoc. RNDr. Gabriela BARANČÍKOVÁ, CSc.

Tel.: +421-51-29 41 524
E-mail: gabriela.barancikova@nppc.skIng. Monika GUTTEKOVÁ

Tel.: +421-51 29 41 525
E-mail: monika.guttekova@nppc.skIng. Ján HALAS, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 526
E-mail: jan.halas@nppc.skMgr. Tadeáš LITAVEC

Tel.: +421-51-29 41 527
E-mail: tadeas.litavec@nppc.skRNDr. Peter SOPKO, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 528
E-mail: peter.sopko@nppc.sk