VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou (> 1 000 EUR)