Uskutočnené podujatia v roku 2013


"AGROKOMPLEX 2013"

40. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Termín: 21. 08. 2013 – 26. 08. 2013, Nitra"Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine"

Vedecký seminár nadväzujúci na projekt: Identifikácia indikátorov a environmentálnych hrozieb pre tvorbu komplexných stratégií v oblasti životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka"

Termín: 27. 11. 2013

Miesto konania: VÚPOP, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava

PDF Pozvánka"Verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy za rok 2012"

Termín: 14. 05. 2013 o 10:00, VÚPOP Gagarinova 10, Bratislava

PDF Pozvánka"ANTROPIZÁCIA PÔD X."

vedecký seminár na tému: Prejavy a procesy pozitívnej a negatívnej antropizácie pôd

Termín: 07. 03. 2013 – 08. 03. 2013

Miesto konania: VÚPOP, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava

PDF Antropizácia pôd X.