Uskutočnené podujatia v roku 2022Medzinárodná vedecká konferencia: Pedologické dni 2022

Termín konania: 12. 09. – 14. 09. 2022

Miesto konania: Zvolen – Technická univerzita

Medzinárodná konferencia je zameraná na Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôdy.
Vedecká konferencia: Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

Termín konania:21. 09. 2022

Miesto konania: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecká konferencia je výstupom projektu APVV-18-0035.
Výstava: Svetový deň boja proti dezertifikácii

Termín konania:16. 06. 2022 – 30. 06. 2022

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Cieľom výstavy bolo zvyšovanie povedomia o význame pôdy pre spoločnosť a jej potrebe chrániť ju.
Workshop: Pôda – živý poklad pod našimi nohami

Termín konania: 22. 04. 2022

Miesto konania: ZNPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Deň Zeme, ktorý upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia a podnecuje zároveň diskusiu o možných riešeniach ako zabrániť jej znečisteniu.