Mapy LPIS


Pripravíme a vytlačíme pre Vás mapy LPIS na nových aktuálnych ortofotomapách.

Na mapách LPIS na podklade aktuálnych ortofotomap budú vytlačené KD LPIS s podkladom aktuálnych ortofotomáp. V prípade ak žiadate aj vytlačenie vrstvy krajinných prvkov, uveďte to prosím do žiadosti, v opačnom prípade mapy krajinné prvky nebudú obsahovať.


Tel.: 02/48 20 69 15

Email: s.kanickova@vupop.sk