FACES FIELD TRIP – MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ – PÉCS


V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).

Celkovo bolo počas piatich dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 16 pôdnych sond (3x CHERNOZEM, 3x CALCISOL, 3x LUVISOL, 2x PHAEOZEM, 2x TECHNOSOL, 1x LEPTOSOL, 1x KASTANOZEM a 1x UMBRISOL). Zo všetkých pôdnych sond boli odobraté pôdne vzorky pre laboratórne analýzy. Získané údaje budú použité pri tvorbe edukačných materiálov pre výučbu Svetovej klasifikácie pôd (WRB 2014, update 2015) na univerzitách, čo je hlavným cieľom projektu FACES.


Prvý deň terénnych prác (pondelok, 9.10.2017) bol zameraný na pochované pôdy, alebo paleo pôdy zo spraše. Bola navštívená lokalita v pohorí Pilis, pri obci Pilismarót – časť Basaharc. Pôdna sonda v prirodzenom odkryve bola klasifikovaná ako HU1: Haplic PHAEOZEM (Pantosiltic, Pachic, Humic?).

Druhý deň terénnych prác (utorok, 10.10.2017) sa začal v lokalite Martonvásár, 30 km juhozápadne od Budapešti. Na sprašovej tabuli, na ornej pôde boli vykopané tri pôdne sondy a klasifikované ako: HU2: Endocalcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric, Pachic, Bathystagnic), HU3: Calcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric) a HU4: Calcic KASTANOZEM (Pantosiltic, Aric). Nasledoval presun do juhozápadnej časti Maďarska, do okolia mesta Pécs (Baranská župa). V pohorí Villány bola v opustenom kameňolome pôdna sonda klasifikovaná ako Rendzic Hyperskeletic LEPTOSOL (Loamic, Humic, Protoendochromic).

Prvá pôdna sonda tretieho dňa terénnych prác (streda, 11.10.2017) bola klasifikovaná ako HU6: Calcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric, Pachic,). Išlo o typickú maďarskú černozem v lokalite Bicsérd (cca 18 km juhozápadne od mesta Pécs). Nasledoval presun do areálu Výskumného ústavu viniča a vína v Pécsi, kde boli vykopané 3 pôdne sondy. Pôdna sonda na nekultivovanej časti vinohradov bola klasifikovaná ako HU7: Luvic PHAEOZEM (Pantosiltic, Raptic, Endochromic, Transportic, Bathyskeletic). Druhá pôdna sonda bola na terase a tretia na stene terasy vinohradov. Klasifikované boli ako HU8: Endoskeletic, Cambic, Luvic CALCISOL (Siltic, Ochric, Escalic), resp. HU9: Cambic CALCISOL (Pantosiltic, Ochric, Escalic).

V okolí mesta Siklós prebehol štvrtý deň terénnych prác (štvrtok, 12.10.2017). Prvá pôdna sonda bola na ornej pôde v lokalite Szalánta – Eszterág a klasifikovaná bola ako HU10: Endocalcic LUVISOL (Pantosiltic, Aric, Cutanic, Ochric). Druhá sonda bola v súkromnej záhrade a klasifikovaná ako HU11: Haplic LUVISOL (Pantosiltic, Aric, Cutanic, Humic, Bathycalcic). Tretia bola v súkromnej vinici a klasifikovaná ako HU12: Haplic LUVISOL (Colluvic).

Posledný, piaty deň terénnych prác (piatok, 13.10.2017) bol zameraný na antropogénne ovplyvnené pôdy. V opustenej továrni na výrobu uhlia boli vykopané dve pôdne sondy. Prvá, na rekultivovanej halde bola klasifikovaná ako HU13: Spolic TECHNOSOL (Loamic, Carbonic?, Calcaric, Ochric, Hyperartefactic, Epiraptic, Skeletic) a druhá, v areáli opustenej továrne bola klasifikovaná ako HU14: Epihyperskeletic, Urbic TECHNOSOL (Loamic, Calcaric, Ochric, Hyperartefactic, Epiraptic, Endoskeletic). Lokalita sa nachádzala v meste Komló, 25 km severozápadne od mesta Pécs, v pohorí Mecsek. Nasledoval presun naspäť do Budapešti. V rámci mesta boli posledné dve pôdne sondy. Prvá sonda bola v lesíku, klasifikovaná ako HU15: Luvic UMBRISOL (Episiltic, Endolomaic, Colluvic, Raptic, Endocalcic, Humic) a druhá vo vinici v časti Budafók a klasifikovaná ako HU16: Haplic CALCISOL (Pantosiltic, Anoaric, Humic).


Fotky si môžete pozrieť tu: FOTO