FACES FIELD TRIP – SLOVINSKO (8. – 13. máj 2017)


V dňoch 8. – 13. mája sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku - „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).

Celkovo bolo počas štyroch dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 14 pôdnych sond (7x CAMBISOL, 4x LUVISOL, 1 FLUVISOL, 1 SOLONCHAK a 1 TECHNOSOL). Zo všetkých pôdnych sond boli odobraté pôdne vzorky pre laboratórne analýzy. Získané údaje budú použité pri tvorbe edukačných materiálov pre výučbu Svetovej klasifikácie pôd (WRB 2014 – Update 2015) na univerzitách, čo je hlavným cieľom projektu FACES.


Prvý deň terénnych prác (utorok 9.5.2017) bol zameraný na pôdy regiónu Bela Krajina v juhovýchodnej časti Slovinska. Išlo o vápencové plošiny so silným vylúhovaním karbonátov. V daždivom počasí boli vykopané a popísané 2 pôdne sondy vo vinohradoch v obci Kot pri Semiču. Podľa WRB boli pôdy klasifikované ako Haplic LUVISOL (Loamic, Aric, Cutanic, Escalic, Ochric) (SI1) a Endosleketic LUVISOL (Loamic, Cutanic, Ochric) (SI2).

Druhý deň terénnych prác (streda 10.5.2017) bol zameraný na pôdy severovýchodného Slovinska. Vo vrchovinovom reliéfe pohoria Pohorje boli vo vinohradoch (obec Tinjska Gora) 2 sondy klasifikované ako Endostagnic LUVISOL (Pantoloamic, Neocambic, Cutanic, Novic) (SI3) a Dystric Skeletic Stagnic Endoleptic CAMBISOL (Loamic, Ochric) (SI4).
Na nive rieky Dravinja (pri meste Poljčane – časť Podboč) bola pôdna sonda klasifikovaná ako Eutric Orthofluvic FLUVISOL (Arenic, Ochric, Technic) (SI5).
V pahorkatinnom reliéfe (Dravinja Low Hills) na miocénnych slieňoch, v areáli tréningovej triedy v prírode - Dole bola sonda klasifikovaná ako Endocalcic Endostagnic LUVISOL (Episiltic, Endoloamic, Cutanic, Ochric) (SI6).

Tretí deň terénnych prác (štvrtok 11.5.2017) bol zameraný na pôdy krasu (Just Kras) – krasových plošín a pahorkatín v juhozápadnej časti Slovinska. Vo vinohrade pri obci Brje pri Komnu bol pôdny profil klasifikovaný ako Eutric Rhodic CAMBISOL (Loamic, Aric, Ochric, Organostransportic) (SI8).
Pochovaná pôda v tejto pôdnej sonde bola klasifikovaná ako Mollic LEPTOSOL.
Pôdna sonda v prepadnutej antropogénne spôsobenej dolinke bola klasifikovaná ako Eutric Skeletic Chromic CAMBISOL (Ochric) (SI7).
Pri mestečku Komen boli dve sondy vo vinohradoch klasifikované ako Eutric Skeletic Chromic Leptic CAMBISOL (Loamic, Ochric) (SI9) a Eutric Skeletic Chromic CAMBISOL (Loamic, Ochric) (SI10).
Terénnym prácam predchádzala návšteva krasovej jaskyne a kaňonu Škocjanske jame.

Štvrtý, posledný deň (piatok 12.5.2017) terénnych prác bol zameraný na pobrežie Jadranského mora a flyšovú pahorkatinu Slovinskej Istrie. Na antropogénne ovplyvnenej pláži medzi letoviskom Ankaran a nákladným morským prístavom Koper boli 2 sondy klasifikované ako Spolic TECHNOSOL (Calcaric, Hyperartefactic, Ochric, Salic, Skeletic) (SI11) a Fluvic Gleyic SOLONCHAK (Clayic, Calcaric) (SI12).
Vo flyšovej pahorkatine pri obci Poperte boli vo vinohrade dve sondy klasifikované ako Pantocalcaric Skeletic Endostagnic CAMBISOL (Loamic, Ochric) (SI13 a SI14).


Fotky si môžete pozrieť tu: FOTO