Rehabilitácia pracovníkov NPPC – VÚPOP

Pred dvomi rokmi Slovenskom otriasla kauza okolo agrodotácií na východe Slovenska. Miesto poľnohospodárskej pôdy boli vyplácané peniaze na plochy, ktoré s farmárčením absolútne nesúvisia – parkovisko, letisko alebo záhumienky. Bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vtedy odvolalo vedúcich pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) napriek ich nevine. Dnes …
Čítať ďalej Rehabilitácia pracovníkov NPPC – VÚPOP

Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

Dňa 29. júna 2020 zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc. vo veku 94 rokov, popredný slovenský pôdoznalec, pedochemik a ekológ.   Narodil sa 15.1.1926 v Červeníku (okres Trnava). Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1950), odborný asistentPoľnohospodárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1950-1952), v r. 1952-1970 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, …
Čítať ďalej Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Societas pedologica slovaca (Pedologická sekcia SSPLPVV pri SAV) zorganizovala v dňoch 19. – 21. novembra 2019 terénnu pedologickú exkurziu v bývalom vojenskom obvode Javorina.   Exkurzie sa zúčastnilo 8 pedológov. Cesta na východ Slovenska sa uskutočnila v utorok 19. novembra spolu s ubytovaním v Penzióne Červený Mak v Poprade-Veľkej. V stredu bola naplánovaná vizitácia 4 pôdnych sond (KMlg, KMg, KMmea a FMm) v  …
Čítať ďalej Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Dňa 22. októbra 2019 zomrel vo veku 86 rokov popredný významný pôdoznalec doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. Patrí medzi zakladateľov koncepcie environmentálnych funkcii pôdy, antropizácie pôdy, paleopedológie na Slovensku. Česť jeho pamiatke! Narodený 27.2.1933 vo Svidníku. Absolvent Fakulty pôdoznalectva a agrochémie Vysokej školy poľnohospodárskej v Moskve, Ing. (1957), CSc. (1964), DrSc. (1979), docent (1997), vedecký pracovník (1960), …
Čítať ďalej Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

Dňa 2. decembra 2018 zomrel významný maďarský pôdoznalec a vynikajúci vedec a priateľ slovenskej pedologickej komunity akademik prof. Dr. György Várallyay. Bol zahraničným členom  Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a čestným členom Societas pedologica slovaca. Česť jeho pamiatke!   Akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 – 2018) Prof. Dr. György Várallyay, poľnohospodársky inžinier, profesor pôdoznalectva s medzinárodnou reputáciou, akademik, emeritný profesor na …
Čítať ďalej Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú publikáciu vydanú v spolupráci České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca o. z. 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie / 100 let společné historie české a slovenské pedologie od Jaroslavy Sobockej, Bořivoje Šarapatky a kolektívu autorov. V publikácii sú popísané najvýznamnejšie historické míľniky od nesmelých počiatkov až po plné …
Čítať ďalej Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

Dňa 14. decembra 2018 zomrel vo veku 91 rokov významný slovenský lesný pôdoznalec a vynikajúci vedec s medzinárodnou reputáciou prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. Česť jeho pamiatke! prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc. Narodený 13.5.1927 v Tekovskej Breznici (okres Žarnovica). Absolvent Lesníckej fakulty Vysokej školy poľno­hospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1951), CSc. na Lesníckej fakulte v Brne (ČR, 1957). Pracoval …
Čítať ďalej Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)