Kontakt

Svoje pripomienky a názory, alebo záujem o poskytnutie informácií píšte na adresu:

doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava 

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 12
E-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk


Námety a pripomienky k danej internetovej stránke posielajte administrátorovi na adresu:

Ing. Karol VÉGH

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava 

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 40
E-mail: karol.vegh@nppc.sk